Produkten


Een glas limonade bevat 4 klontjes suiker

Juist

De limonades bevatten gemiddeld 10 à 12% suikers. Concreet betekent dit dat één glas (20cl) limonade drinken gelijk staat met 4 à 5 klontjes (20 à 24 g) suiker naar binnen werken en één blikje (33cl) staat gelijk met het eten van ±7 klontjes (33 à 40 g) suiker.

Documenten :


Meer weten