Produkten


Halfvolle melk bevat minder vitaminen dan volle melk

Juist

Melk bevat veel in vet oplosbare vitaminen. Een groot deel van dat vet werd uit halfvolle melk verwijderd en daarmee zijn dus ook de vitaminen die dat vet bevatte weg. De halfvolle zuivelproducten blijven echter aan te raden als een evenwichtige oplossing omdat ze toch nog een zekere hoeveelheid vitaminen aanvoeren en de hoeveelheid vet beperken.

Documenten :


Meer weten