Produkten


Gas - Klachten en geschillenbeslechting

Een probleem, een vraag: misschien een zaak voor een ombudsdienst

De Ombudsdienst voor Energie (een federale dienst) is sinds januari 2010 operationeel.

Wat zijn de taken van die ombudsdienst?

 • het evalueren en onderzoeken van alle klachten van eindverbruikers die betrekking hebben om de activiteiten van de elektriciteit- of aardgasbedrijven
 • tussenkomen om een minnelijke regeling voor geschillen tussen de elektriciteit- en aardgasmaatschappijen en hun eindverbruikers te vergemakkelijken
 • een aanbeveling doen aan de elektriciteit- of aardgasmaatschappij

Zijn alle klachten ontvankelijk?

Opgelet: voordat een klacht ontvankelijk kan zijn, moet de klant verplicht vooraf stappen ondernomen hebben naar de elektriciteit- of aardgasmaatschappij toe.

Is die dienst onafhankelijk?

Ja

Hoe moet je een klacht indienen?

De klachten kunnen ingediend worden

 • per post naar : Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47 te 1000 Brussel
 • of op het internet via dit webadres: www.ombudsmanenergie.be
 • of per fax naar het nummer 02/211.10.69

Wat moet ik zeker in mijn klacht vermelden?

 • uw naam en adres
 • de omschrijving van uw klacht
 • alle bijlagen die u nodig vindt

Deze dienst is open voor het publiek op alle werkdagen, van 9 tot 12u en van 13u30 tot 16u.

Door een overeenkomst hebben de klanten van Power4you gratis toegang tot de dienst voor Klachten en geschillenbeslechting van TRADE4YOU.

Power4you, dat is de garantie dat er naar u geluisterd wordt, wat het probleem ook is. Hoe krijgt u in zulk een geval genoegdoening?

Contacteer de leverancier:

 • per brief naar BP 2 Rue Natalis 4020 LIEGE
 • per telefoon : 04 242 47 81
 • per internet naar MEGA

De leverancier die Power4you selecteerde, verbindt zich ertoe een dienst voor klachtenbeheer tot uw beschikking te stellen. Als er een probleem is, moet u vooraf de energieleverancier contacteren. De procedure wordt schriftelijk gevoerd.

Als u van uw leverancier geen genoegdoening krijgt, neem dan contact op met de ombudsdienst:

 • per e-mail: info(at)power4you.be
 • per post naar het volgende adres: TRADE4YOU, Rue Brunehaut 17, B-7022 MESVIN

Klik hier voor meer informatie over die dienst.

Die dienst werkt totaal onafhankelijk van de bedrijven en ontvangt van geen enkele overheidsinstantie instructies.

Gas - Een klacht indienen

1. U hebt uw klacht al gemeld aan de leverancier die Power4you selecteerde:

 • per brief naar BP 2 Rue Natalis 4020 LIEGE
 • per telefoon : 04 242 47 81
 • per internet naar MEGA

2. U bent een consument, zoals bedoeld in de wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming, te weten: "iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt".

3. U bent een klant van Power4you.

4. De zaak werd nog niet aan een gerechtelijke instantie voorgelegd.

5. Er werd nog geen gerechtelijk vonnis over het geschil uitgesproken.

6. U kreeg geen antwoord binnen de 5 werkdagen (of 10 werkdagen in geval van betwisting van een factuur en in elk geval vóór de betaaldatum).

Als aan die voorwaarden voldaan wordt, kunt u uw klacht indienen:

 • door naar ons te schrijven op het volgende adres:
  Power4you – TRADE4YOU
  Rue Brunehaut 17
  7022 MESVIN
 • door ons telefonisch te contacteren op 0471/672027
 • door ons te contacteren per e-mail op het adres info(at)power4you.be

Groenten kun je eten zonder je iets te ontzeggen

Juist

De meeste groenten kunnen geconsumeerd worden zonder zich iets te ontzeggen. De groenten zijn immers een interessante bron van vitaminen, minerale zouten, water en vezels. Groenten bieden ook het voordeel dat ze quasi geen vetten aanvoeren (uitgezonderd avocado's) en weinig koolhydraten bevatten (uitgezonderd de droge groenten). Het streefdoel van het NVGP (Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan) op het gebied van voedingswaarde is een dagelijkse consumptie van minstens 400 g groenten en fruit. Let ook op dat de kwaliteiten van de groente niet verloren gaan tijdens het bewaren en bereiden ervan.

Documenten :

toestellen in waakstand

Meer weten