Produkten


  Ik kies voor Power4you

  De pellet

  Voor een optimale verbranding : pellets met DINPlus of ENPlus certificaat

  • Pellets van hoge kwaliteit met een hoge calorische waarde, zonder additieven noch zware metalen
  • Een gecontroleerd productieproces dat door een onafhankelijke certificeringsinstantie wordt gevalideerd. Het gaat daarbij niet om wettelijk opgelegde normen, maar om het engagement van de fabrikant om kwaliteitsvolle producten aan te bieden

   


  De EN Plus certificering, een Europees label, wint aan populariteit. Zij verschilt van de Duitse Din Plus certificering op twee punten.

  • Het betreft de volledige keten, namelijk vanaf de productie tot aan de levering bij de klant, inclusief de opslag bij de detailhandelaar. Het is immers zo dat de kwaliteit van de pellets ook in belangrijke mate afhangt van het gevolgde circuit door de pellets.
  • Deze certificering is strenger op het vlak van de afkomst van de grondstoffen en houdt een overzicht bij van de oorsprong van de gebruikte grondstoffen.


  Het materiaal dat door de producenten en de verdelers wordt gebruikt (machines, vrachtwagens, opslagruimtes van de tussenpersonen, …) moet eveneens aan bepaalde criteria beantwoorden om de kwaliteit van de brandstof te waarborgen van bij de producent tot bij de eindgebruiker.

  Loofbomen of naaldbomen?

  De aard zelf van het hout heeft geen relevante impact op de calorische waarde van de pellet: loofhout en naaldhout geven een gelijkaardige waarde per gewichtseenheid, met een miniem voordeel voor naaldhout, dat inderdaad een klein beetje meer warmte levert. Het brandhout van loofbomen is zwaarder en geeft meer warmte per volume, maar eens het hout geperst is, geeft naaldhout een (iets) hogere waarde.

  Het verschil is vooral toe te schrijven aan het vochtgehalte van de pellet, dat de belangrijkste factor vormt voor de calorische waarde van de pellet: een "vochtige" pellet geeft minder warmte per gewichtseenheid. Zorg er dus zeker voor dat u uw pellets droog bewaart

  Kachels of ketels?

   

  Pellets kunnen worden gebruikt in alleenstaande kachels, in cv-kachels of in verwarmingsketels.

  De keuze wordt bepaald door het volume van de te verwarmen ruimtes: een kachel is goed om een of twee ruimtes te verwarmen (bijverwarming), terwijl een ketel goed is voor een systeem van centrale verwarming. De cv-kachel zit ertussenin: hij kan een klein netwerk van enkele radiators verwarmen.

  De prijs

  Dankzij uw postcode, u ontdekt de beste aanbiedingen voor pellets in uw streek

  De aanbieding

  Power4you, dat is een aanbieding die u een prijsvermindering garandeert die stabiel blijft in de tijd.

  De ethiek 

  • De door Power4you geselecteerde leverancier verbindt zich ertoe de IAO-conventies (Internationale Arbeidsorganisatie, met name wat betreft de rechten van werknemers en het verbod op kinderarbeid) na te leven.
  • De leverancier die door Power4you geselecteerd werd, verbindt zich ertoe geregeld de resultaten van de kwaliteitscontroles  over te maken.
  • De leverancier die door Power4You geselecteerd werd, biedt u pellets van hogere kwaliteit aan, waarmee u op uw verbruik kunt besparen dankzij de geoptimaliseerde verbranding.

  De diensten

  • Power4you, dat is een minimum aan administratieve beslommering bij uw bestelling.
  • Power4you, dat is een oproepnummer waar uw vragen in de 2 landstalen beantwoord kunnen worden.
  • Power4you, dat is een website bestemd voor de consument.

  Klachtenbeheer

  • Power4you, dat is een dienst voor klachtenbeheer die tot uw beschikking staat.
  • Power4you, dat is een dienst beheerd door specialisten.

  Ik kies voor Power4you

  Eten bereiden op een elektrische of een gasbarbecue levert geen enkel gevaar voor de gezondheid op

  Documenten :


  Meer weten