Produkten


  Vaak gestelde vragen

  Power4you, wat is dat?

  De liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt heeft een situatie tot stand gebracht die onduidelijk is voor veel consumenten. Daarom wil Power4you het leven van de consumenten eenvoudiger maken door voor hen kwaliteitsdiensten te bedingen tegen interessante prijzen.
  Concreet stelt Power4you de levering van gas en elektriciteit voor tegen de volgende voorwaarden:
  Een goede prijs/kwaliteitverhouding
  Een contractduur en een vaste prijs volgens de aanbiedingen
  Groene elektriciteit en een milieuvriendelijk product
  Bescherming van de consument aangepast aan zijn/haar verwachtingen.

  In 2002 is in werking getreden de liberalisering van de energiemarkt in België. Ondanks dit, zijn de prijzen niet gedaald en hield het monopolie leverancier. OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum consumentenorganisaties) en consumentengroepen wilden op te zetten een structuur waarmee consumenten de voordelen van liberalisering, die heeft geleid tot een coöperatieve Trade4you genieten en naar Power4You project. 

  Wat is de doelstelling van Power4you?

  De toegang tot energie is een basisrecht, op gelijke voet te plaatsen met de toegang tot water, gezondheid of opvoeding. Vanuit dat ideaal hebben wij Power4you opgestart.
  De idee is eenvoudig: eenheid maakt macht! Door meerdere bestellingen te bundelen en een groot aantal consumenten samen te vertegenwoordigen, kan Power4you de beste voorwaarden voor iedereen bedingen.

  Welke producten biedt Power4you aan?

  Power4you, dat is een aanbod van diensten dat is aangepast aan het profiel van elke consument:
  dat is kunnen opteren voor een contract voor levering van elektriciteit alleen of van elektriciteit en gas;
  dat is een elektriciteitscontract tegen vaste prijs. D.w.z.: een contract waarvan de prijs niet varieert in de tijd.

  Voordeel Power4you: een identieke prijs tijdens de hele duur van het contract!

  Power4you, wat win ik ermee?

  Door aanbiedingen te vragen van verschillende leveranciers, kan Power4you diensten van kwaliteit aanbieden tegen interessante prijzen. In vergelijking met de prijs die de markt voorstelt, stelt Power4you zeer grote prijsverminderingen voor.

  Hoe geniet ik van die aanbiedingen?

  Het is eenvoudig, er zijn meerdere manieren:

  1. Ofwel door rechtstreeks in te schrijven bij Power4you of via één van de verenigingen en organisaties die dit project ondersteunen
  2. Ofwel door rechtstreeks in te schrijven bij de leverancier die geselecteerd werd, na bij Power4you of een vereniging en organisatie die dit project ondersteuneneen code te hebben verkregen die toegang geeft tot de voordelen van het aanbod.

  Power4you is minder duur en zonder administratieve rompslomp?

  De leverancier doet het nodige voor de switch (overstap van een klant naar de nieuwe leverancier). Bij elk telefonisch contact verbindt de leverancier zich ertoe de eventuele aanpassingen schriftelijk te bevestigen.
  De nieuwe leverancier staat in voor alle praktische modaliteiten voor stopzetting/opzegging van uw lopende contract bij de oude leverancier, tenzij je het nadrukkelijk en schriftelijk anders vraagt. De leverancier stuurt voor elk nieuw contract en bij elke vernieuwing ervan een document door dat de kenmerken van het voorgestelde aanbod bevat, alsook de noodzakelijke gegevens voor het goede verloop van de dienstverstrekking (EAN-code, oproepnummers van de dienst, noodnummer, klachtenbeheer, enz.).

  Voordeel Power4you: alle telefonische berichten worden schriftelijk bevestigd

  Wat gebeurt er bij opzegging van het contract?

  Sinds september 2013, kun je het contract opzeggen zonder kosten. Voordeel Power4you: duidelijke en transparante voorwaarden

  Hoe verleng ik het contract?

  Power4you-voordeel: contractverlenging tegen transparante voorwaarden en zonder administratieve rompslomp

  Wat als ik verhuis?

  Bij verhuis verbindt de leverancier zich ertoe om de rechten binnen je contract over te dragen op de nieuwe leveringsplaats. Als een andere consument mee intrekt, zal hij/zij ook kunnen genieten van het aanbod van Power4you tegen de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

  Voordeel Power4you: zelfs bij verhuis blijf je van je startvoorwaarden genieten!

  Is de levering van elektriciteit of van gas gewaarborgd?

  Ja, de leverancier verbindt er zich toe de elektriciteit en het gas te leveren zonder onderbrekingen, tenzij bij overmacht. De leverancier stuurt immers elektriciteit of gas via het netwerk, maar het is de distributiemaatschappij die dat netwerk beheert. Als er een onderbreking is, moet die maatschappij binnen de kortste termijn ingrijpen. Bij een probleem in je woning moet je een professionele installateur inschakelen.

  Hoe contacteer ik mijn leverancier?

  De leverancier stelt je een telefoonnummer ter beschikking dat in je eigen antwoordt op je vragen en eventuele klachten oplost.

  Voordeel Power4you: je kunt je leverancier contacteren via een telefoonlijn, in je eigen taal, gratis!

  Power4you, milieuvriendelijk verbruik?

  Er moet minstens 100% groene elektriciteit in de levering inbegrepen zijn.

  En wat als ik een klacht heb?

  Met Power4you ben je zeker dat er naar je geluisterd wordt en dat er rekening gehouden zal worden met je klacht. De leverancier verbindt zich er immers toe om een dienst voor klachtenbeheer ter beschikking te stellen. Eén voorwaarde: je informeert de leverancier schriftelijk als er een probleem is. Als er geen oplossing met de leverancier overeengekomen wordt, kun je een beroep doen op de Klachtenbeheerdienst van Power4you, dat al een lange ervaring heeft op het vlak van bemiddeling en verdediging van de consumenten. En dat alles gratis natuurlijk.

  Voordeel Power4you: bij onopgeloste klacht helpt Power4you je om een oplossing te vinden!

  Hoe werkt de Klachtenbeheerdienst?

  De ombudsdienst komt tussen in tweede instantie. Je moet eerst de leverancier van Power4you schriftelijk (per fax, e-mail of brief) contacteren. Als je geen antwoord krijgt binnen de 30 dagen of als je niet tevreden bent over het verkregen antwoord, neem je contact op met de Klachtenbeheerdienst.

  • per e-mail op het adres info(at)power4you.be
  • per brief, Trade4you, Rue Brunehaut, 17 B-7022 MESVIN

  die je klacht zal behandelen.
  Het volledige reglement en het klachtenformulier zijn beschikbaar onder de rubriek "Hoe klacht neerleggen?"

  Voordeel Power4you: toegang tot de ombudsdienst is gratis!

  Wat is de voordeelcode?

  Het project Power4you werd gelanceerd op initiatief van de verenigingen en organisaties.
  Om van de Power4you-aanbieding te kunnen genieten, moet u een voordeelcode toegekend krijgen door de verbruikersorganisatie waar u lid van bent.
  U vindt op deze website de lijst van de verenigingen en organisaties die dit project ondersteunen.

  Power4you voor wie?

  Voor particulieren, verenigingen, zelfstandigen en ondernemingen.

  Hoe kunt u garanderen dat de elektriciteit 100% groen is?

  Omdat de leverancier die we selecteerden enkel elektriciteit levert die afkomstig is van hernieuwbare en milieuvriendelijke bronnen zoals de zon (zonne-energie), de wind, het water (hydraulische energie) en organische stoffen (energie van biomassa). Op dit moment komt de energie van windmachines, biomassa/biogasproductie, recuperatie via kwalitatieve cogeneratie en van waterkrachtcentrales. Die natuurlijke hulpbronnen vullen zichzelf constant opnieuw aan en zijn propere energiebronnen.

  Bovendien controleert de overheid geregeld of de Power4you-leverancier 100% groene elektriciteit verkoopt. Als de leverancier door omstandigheden (zoals markt die uit balans geraakt of onvoldoende beschikbaarheid van groene elektriciteit) verplicht is om niet-groene elektriciteit te leveren om voldoende bevoorrading van de verbruikers te kunnen blijven garanderen, dan moet hij het verschil compenseren door groene stroomcertificaten te kopen.

  Op welke bronnen van groene energie doet u een beroep?

  • Windmachines zetten wind om in elektriciteit die rechtstreeks op het distributienet kan worden ingevoerd. Wind is natuurlijk een 100% hernieuwbare energiebron.
  • Biomassa omvat alle hernieuwbare grondstoffen van plantaardige oorsprong (zoals hout) of dierlijke oorsprong, die worden gebruikt om energie (warmte en elektriciteit) te produceren.
  • Biomethanisatie gebruikt het natuurlijke ontbindingsproces van organische stoffen, zoals plantenafval of uitwerpselen van dieren, om biogas te produceren. Dit proces, dat op heden perfect beheerst wordt, is een moderne manier om afvalstoffen in energie om te zetten.
  • Met behulp van de zogenaamde kwalitatieve cogeneratie kan met één en dezelfde uitrusting warmte en elektriciteit worden geproduceerd. De warmte die vrijkomt door de verbranding (in ons geval van koolzaad of dierlijk vet) wordt opgeslagen in plaats van ze verloren te laten gaan, zoals wel gebeurt bij de klassieke productie van elektriciteit.
  • Hydraulische energie ten slotte is de elektriciteit die wordt geproduceerd door turbines die zijn geplaatst op watervallen (stuwdammen, stromen of rivieren). Ook dit is een 100% hernieuwbare energiebron.

  Water: uw grootste troef voor een goede conditie

  Documenten :


  Meer weten