Produkten


  1. Liberalisering van de markt, wat betekent dat?

  De vrijmaking of liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt in België is het gevolg van de Europese richtlijnen van 19 december 1996 en 22 juni 1998.
  Een geliberaliseerde markt is een markt waar de concurrentie vrij kan spelen.
  Vroeger had de consument geen keuzemogelijkheid en moest hij gas en elektriciteit afnemen van de enige leverancier: zijn intercommunale.
  Vandaag ligt dat anders en kan iedereen zijn leverancier kiezen uit een lijst van private operatoren.

  2. Waarom is de markt veranderd?

  Vanuit de idee dat energie een primaire behoefte is, heeft de Europese Unie beslist om de gas- en de elektriciteitsmarkt open te gooien. Ze wil daarmee meerdere doelstellingen verwezenlijken.
  Het belangrijkste streefdoel is om de eerlijkst mogelijke prijzen te waarborgen.
  Het principe dat daarbij speelt, is dat de consument op een markt met open concurrentie meerdere aanbiedingen krijgt die hij kan vergelijken, wat de prijzen naar beneden drukt.
  De concurrerende leveranciers doen al wat in hun mogelijkheden ligt om de scherpste prijzen en de beste service aan te bieden.
  Natuurlijk speelt ook het streven naar milieubehoud mee.
  Sinds de liberalisering kan de consument immers ook kiezen welk type energie hij wil kopen.
  Iedereen heeft de keuze tussen de conventionele energie en groene energie (schone energie afkomstig van hernieuwbare bronnen).
  De consument die iets voor het milieu wil doen, kan vandaag nog een extra steentje bijdragen door voor groene energie te kiezen.

  3. Wat verandert er voor u door deze liberalisering?

  Tot juni 2003 in Vlaanderen en tot december 2006 in Brussel en Wallonië had u als consument geen keuze: de intercommunale van uw zone was de enige operator en had een monopolie op de gas- en elektriciteitsmarkt.
  Die intercommunale beheerde tegelijk de distributie (aanleg en onderhoud van elektriciteitslijnen en gasleidingen, aansluiting op het netwerk, opname van de meterstand, enz.) en de levering van elektriciteit en gas.
  Vanaf juli 2003 in Vlaanderen en vanaf januari 2007 in Brussel en Wallonië werd de gas- en elektriciteitsmarkt opgesplitst:

  • het beheer van het distributienetwerk blijft de verantwoordelijkheid van de intercommunales;
  • voor de levering zijn er verschillende concurrerende spelers.

  De grote verandering voor de consument is dat hij voor de bevoorrading van gas en elektriciteit kan kiezen voor eender welke leverancier die door het Gewest erkend wordt.

  4. Hoe komt de energie concreet naar u thuis?

  Op een vrijgemaakte energiemarkt is uw leverancier uw belangrijkste partner.
  Hij verkoopt u het aardgas en de elektriciteit.
  Om de energie tot bij u thuis te brengen, gebruikt uw leverancier de bestaande distributienetwerken voor gas en elektriciteit: die van uw intercommunale.
  Uw intercommunale blijft verantwoordelijk voor dat netwerk. Zij vraagt ook de meterstand op. Die gegevens worden daarna aan uw leverancier doorgegeven zodat die uw factuur correct kan opmaken.

  5. Wat staat er nu op uw factuur?

  Tengevolge van de liberalisering van de markt kan de factuur die u ontvangt in drie posten worden opgedeeld:

  1. De kostprijs van de energie: dat is wat u aan uw leverancier moet betalen voor uw verbruik (eventueel met een vaste jaarprijs). Daar speelt precies de concurrentie en op basis daarvan kunt u uw leverancier kiezen;
  2. De kostprijs van het vervoer van de energie via het distributienetwerk;
  3. De wettelijke taksen en toeslagen.

  6. Wat zijn de regulatoren?

  De nieuwe markten van gas en elektriciteit worden gecontroleerd door de regulatoren.
  Dat zijn onafhankelijke organismen die door de verschillende autoriteiten in het leven werden geroepen.
  Hun opdracht bestaat erin toe te zien op de naleving van de wettelijke normen en de kwaliteitsvereisten door de actoren op de gas- en elektriciteitsmarkten.
  Voor elk Gewest is er een gewestelijke en een federale regulator.

   Op federaal niveau: de federale regulator is de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas).
   Op het niveau van het Vlaamse Gewest: de Vlaamse gewestelijke regulator is de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt).
   Op het niveau van het Waalse Gewest: de Waalse gewestelijke regulator is de CWAPE (Commission Wallonne pour l'Energie).
   Op het niveau van het Brusselse Gewest: de Brusselse gewestelijke regulator is BRUGEL (Dienst Regulering voor de elektriciteit en het gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

  Eiwitten vind je alleen maar in producten van dierlijke oorsprong

  Documenten :

  partners

  Meer weten