Produkten


  Klachtenbeheer is heel vaak de oplossing

  De oprichting van één onafhankelijke dienst draagt bij aan de efficiëntie van de geschillenbehandeling en zorgt voor meer transparantie en samenhang in de beslissingen.
  De dienst van Power4you is een onpartijdige bemiddelaar die u een geschil met uw leverancier kan helpen oplossen.
  De dienst formuleert een dwingend advies over het voorgelegde probleem.
  Als u niet tevreden bent met de inhoud van dat advies, behoudt u nog altijd het volste recht om uw zaak voor de rechtbank te brengen.

  Wie kan een beroep doen op de dienst?

  Al wie op het aanbod van Power4you ingetekend heeft, kan op de dienst een beroep doen voor klachten die verband houden met een geschil met de leverancier.

  Wanneer mag ik een beroep doen op die dienst?

  De dienst komt maar pas tussen nadat u uw probleem schriftelijk voorgelegd hebt aan de dienst voor klachtenbeheer van de leverancier en voor zoverre dat dit probleem niet binnen een redelijke termijn opgelost is kunnen worden.

  Er zijn twee gevallen waarin de dienst niet tussenkomt:

  • bij geschillen die al aan de rechtbank voorgelegd werden
  • bij geschillen waarover al een gerechtelijk vonnis uitgesproken werd

  Welke stappen moet ik nemen als ik een klacht wil indienen?

  Als de consument met de leverancier niet tot een akkoord over een oplossing kan komen, kan hij zijn toevlucht nemen tot de dienst door een schriftelijke aanvraag in te dienen.
  De consument moet dan duidelijke informatie over het geschil verstrekken aan de dienst.
  Hij moet een kopie van alle briefwisseling met de leverancier, alsook een kopie van alle nodige of nuttige documenten overmaken.

  Hoe zal de dienst op de vraag antwoorden?

  De dienst bevestigt de ontvangst van de vraag en verzoekt indien nodig om aanvullende informatie.
  Ook in dit stadium verloopt de hele procedure schriftelijk.
  Naar gelang van de complexiteit van het probleem kan de afhandeling van het dossier enkele dagen tot meerdere weken duren.

  Is een beroep doen op de dienst gratis?

  Het inroepen van de klachtenbeheerdienst is helemaal gratis.

  Wie werken er in die dienst?

  Aan de ene kant een vertegenwoordiger van de operator en aan de andere kant een vertegenwoordiger van Power4you.

  De vertegenwoordiger van Power4you beschikt over een langlopende deskundige kennis op het gebied van de consumentenbescherming en staat garant voor de onpartijdigheid.

  Klik hier als u een klacht wilt indienen.

  Een glas limonade bevat 4 klontjes suiker

  Documenten :


  Meer weten