Produkten


  Kies het product of de dienst boven door op de knop te klikken

  Er bestaat goede en slechte cholesterol

  Juist

  De cholesterol wordt in het bloed vervoerd door HDL eiwitten (High Density Lipoproteins) naar de lever (dat is de goede cholesterol want na omzetting in de lever wordt hij afgevoerd naar het darmkanaal via de galzouten) en door LDL eiwitten (Low Density Lipoproteins) naar de cellen, waar hij opgeslagen wordt (dat is de slechte cholesterol). Het streefdoel bestaat erin een hoog gehalte HDL en een laag gehalte LDL te hebben.

  De cholesterol is nuttig voor het organisme want hij maakt de afbraak mogelijk van de vitamine D, van bepaalde hormonen, van de galzuren en helpt bij de vorming van de celmembranen. Het probleem rond de cholesterol is dat hij zich afzet op de aderwanden en kan leiden tot een vernauwing of verstopping van de aders. Op termijn leidt dit fenomeen tot de hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct of tot een hersenbloeding.

  Het grootste deel van onze cholesterol (± tweederden) wordt aangemaakt door ons organisme, hoofdzakelijk door de lever (dat is wat we de endogene cholesterol noemen), en de rest komt uit de voeding (dat is de exogene cholesterol).

  Een eetpatroon met veel verzadigde vetten verhoogt het gehalte van LDL cholesterol, terwijl de enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetten dat gehalte verlagen. Om de voeding in evenwicht te brengen of te houden, is het nuttig ernaar te streven om de consumptie van verzadigde vetten te verminderen en die van enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetten te verhogen, waarbij je er natuurlijk op let dat de totale hoeveelheid vetten vermindert.

  Documenten :


  Meer weten