Produkten


Pellets

Ik kies voor Power4you 

Ontdek de beste aanbiedingen voor pellets in uw streek.

 • Selectie van kwaliteitspellets DINPlus* en/of ENPlus*
 • Exclusieve prijzen 
 • Terugtrekking aan onze leverancier of levering aan huis
 • Betaling rechtstreeks aan de leverancier

Kwaliteit pellets keuze.

* Deze certificaten staan garant voor
 • Pellets van hoge kwaliteit met een hoge calorische waarde, zonder additieven noch zware metalen
 • Een gecontroleerd productieproces dat door een onafhankelijke certificeringsinstantie wordt gevalideerd. Het gaat daarbij niet om wettelijk opgelegde normen, maar om het engagement van de fabrikant om kwaliteitsvolle producten aan te bieden
Ik kies voor Power4you
Voordelen Pellets

Ik kies voor Power4you

De pellet

Voor een optimale verbranding : pellets met DINPlus of ENPlus certificaat

 • Pellets van hoge kwaliteit met een hoge calorische waarde, zonder additieven noch zware metalen
 • Een gecontroleerd productieproces dat door een onafhankelijke certificeringsinstantie wordt gevalideerd. Het gaat daarbij niet om wettelijk opgelegde normen, maar om het engagement van de fabrikant om kwaliteitsvolle producten aan te bieden

 


De EN Plus certificering, een Europees label, wint aan populariteit. Zij verschilt van de Duitse Din Plus certificering op twee punten.

 • Het betreft de volledige keten, namelijk vanaf de productie tot aan de levering bij de klant, inclusief de opslag bij de detailhandelaar. Het is immers zo dat de kwaliteit van de pellets ook in belangrijke mate afhangt van het gevolgde circuit door de pellets.
 • Deze certificering is strenger op het vlak van de afkomst van de grondstoffen en houdt een overzicht bij van de oorsprong van de gebruikte grondstoffen.


Het materiaal dat door de producenten en de verdelers wordt gebruikt (machines, vrachtwagens, opslagruimtes van de tussenpersonen, …) moet eveneens aan bepaalde criteria beantwoorden om de kwaliteit van de brandstof te waarborgen van bij de producent tot bij de eindgebruiker.

Loofbomen of naaldbomen?

De aard zelf van het hout heeft geen relevante impact op de calorische waarde van de pellet: loofhout en naaldhout geven een gelijkaardige waarde per gewichtseenheid, met een miniem voordeel voor naaldhout, dat inderdaad een klein beetje meer warmte levert. Het brandhout van loofbomen is zwaarder en geeft meer warmte per volume, maar eens het hout geperst is, geeft naaldhout een (iets) hogere waarde.

Het verschil is vooral toe te schrijven aan het vochtgehalte van de pellet, dat de belangrijkste factor vormt voor de calorische waarde van de pellet: een "vochtige" pellet geeft minder warmte per gewichtseenheid. Zorg er dus zeker voor dat u uw pellets droog bewaart

Kachels of ketels?

 

Pellets kunnen worden gebruikt in alleenstaande kachels, in cv-kachels of in verwarmingsketels.

De keuze wordt bepaald door het volume van de te verwarmen ruimtes: een kachel is goed om een of twee ruimtes te verwarmen (bijverwarming), terwijl een ketel goed is voor een systeem van centrale verwarming. De cv-kachel zit ertussenin: hij kan een klein netwerk van enkele radiators verwarmen.

De prijs

Dankzij uw postcode, u ontdekt de beste aanbiedingen voor pellets in uw streek

De aanbieding

Power4you, dat is een aanbieding die u een prijsvermindering garandeert die stabiel blijft in de tijd.

De ethiek 

 • De door Power4you geselecteerde leverancier verbindt zich ertoe de IAO-conventies (Internationale Arbeidsorganisatie, met name wat betreft de rechten van werknemers en het verbod op kinderarbeid) na te leven.
 • De leverancier die door Power4you geselecteerd werd, verbindt zich ertoe geregeld de resultaten van de kwaliteitscontroles  over te maken.
 • De leverancier die door Power4You geselecteerd werd, biedt u pellets van hogere kwaliteit aan, waarmee u op uw verbruik kunt besparen dankzij de geoptimaliseerde verbranding.

De diensten

 • Power4you, dat is een minimum aan administratieve beslommering bij uw bestelling.
 • Power4you, dat is een oproepnummer waar uw vragen in de 2 landstalen beantwoord kunnen worden.
 • Power4you, dat is een website bestemd voor de consument.

Klachtenbeheer

 • Power4you, dat is een dienst voor klachtenbeheer die tot uw beschikking staat.
 • Power4you, dat is een dienst beheerd door specialisten.

Ik kies voor Power4you

Pellets Inschrijving
Ik kies voor Power4you
 
Ontdek de beste aanbiedingen voor pellets in uw streek
 
in 3 klikken
 • Voer uw postcode in.
 • Kies de leveringswijze voor uw bestelling : thuislevering of ophalen bij leverancier
 • Betaling bij ontvangst van uw bestelling.
Aangezien de Power4you-aanbieding voor iedereen bedoeld is, kunt u, als u geen lid bent van één van deze verenigingen of verbruikersorganisaties, de voordeelcode P4U010 gebruiken die standaard in het betreffende vak ingevuld staat.

 

Door u te registreren, gaat u ermee akkoord gebruiksvoorwaarden.

Ik kies voor Power4you

email
Email:

Klachten Pellets

Klachtenbeheer is heel vaak de oplossing

De oprichting van één onafhankelijke dienst draagt bij aan de efficiëntie van de geschillenbehandeling en zorgt voor meer transparantie en samenhang in de beslissingen.
De dienst van Power4you is een onpartijdige bemiddelaar die u een geschil met uw leverancier kan helpen oplossen.
De dienst formuleert een dwingend advies over het voorgelegde probleem.
Als u niet tevreden bent met de inhoud van dat advies, behoudt u nog altijd het volste recht om uw zaak voor de rechtbank te brengen.

Wie kan een beroep doen op de dienst?

Al wie op het aanbod van Power4you ingetekend heeft, kan op de dienst een beroep doen voor klachten die verband houden met een geschil met de leverancier.

Wanneer mag ik een beroep doen op die dienst?

De dienst komt maar pas tussen nadat u uw probleem schriftelijk voorgelegd hebt aan de dienst voor klachtenbeheer van de leverancier en voor zoverre dat dit probleem niet binnen een redelijke termijn opgelost is kunnen worden.

Er zijn twee gevallen waarin de dienst niet tussenkomt:

 • bij geschillen die al aan de rechtbank voorgelegd werden
 • bij geschillen waarover al een gerechtelijk vonnis uitgesproken werd

Welke stappen moet ik nemen als ik een klacht wil indienen?

Als de consument met de leverancier niet tot een akkoord over een oplossing kan komen, kan hij zijn toevlucht nemen tot de dienst door een schriftelijke aanvraag in te dienen.
De consument moet dan duidelijke informatie over het geschil verstrekken aan de dienst.
Hij moet een kopie van alle briefwisseling met de leverancier, alsook een kopie van alle nodige of nuttige documenten overmaken.

Hoe zal de dienst op de vraag antwoorden?

De dienst bevestigt de ontvangst van de vraag en verzoekt indien nodig om aanvullende informatie.
Ook in dit stadium verloopt de hele procedure schriftelijk.
Naar gelang van de complexiteit van het probleem kan de afhandeling van het dossier enkele dagen tot meerdere weken duren.

Is een beroep doen op de dienst gratis?

Het inroepen van de klachtenbeheerdienst is helemaal gratis.

Wie werken er in die dienst?

Aan de ene kant een vertegenwoordiger van de operator en aan de andere kant een vertegenwoordiger van Power4you.

De vertegenwoordiger van Power4you beschikt over een langlopende deskundige kennis op het gebied van de consumentenbescherming en staat garant voor de onpartijdigheid.

Klik hier als u een klacht wilt indienen.

Pellets - Een klacht Indienen

1. U hebt al een klacht ingediend bij de leverancier die door Power4you geselecteerd werd, hetzij:

 • per brief naar Rue Saint Gilles, 445 - 4000 Liège
 • per e-mail

2. U hebt van Groupasol geen antwoord gekregen binnen een termijn van 5 werkdagen (of 10 werkdagen in geval van een factuurbetwisting en in elk geval vóór de betaaldatum)?

3. Het ontvangen antwoord biedt u geen genoegdoening?

4. U bent een klant in de betekenis zoals bedoeld in de wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming, te weten: elke natuurlijke of rechtspersoon die voor doeleinden zonder enig professioneel karakter goederen of diensten verwerft of gebruikt die op de markt gebracht werden?

5. U bent een klant van Power4you?

6. De zaak werd niet bij een gerechtelijke instantie ingeleid?

7. Er is niet al eens een gerechtelijke uitspraak gedaan over het geschil?

Als aan deze voorwaarden voldaan is, kunt u uw klacht indienen.
U kunt dat dan doen, hetzij:

 • Door ons een brief te sturen op het volgende adres:
  • Power4you TRADE4YOU, Rue Brunehaut 17, B-7022 MESVIN
 • Door contact op te nemen:
  • Per telefoon op het nummer 0471/672027
  • Per e-mail

Gelieve een kopie van de briefwisseling met de klachtenbeheerdienst van Groupasol bij te voegen, alsook alle overige nuttige stavingsdocumenten (rekeninguittreksels, borderellen enz.) in verband met uw klacht.

Geregelde consumptie van producten die op de barbecue klaargemaakt zijn, levert geen enkel risico op voor de gezondheid

Documenten :


Meer weten