Produkten


Eco-Driving
Ik kies Power4you 
 

Go For Safe Driving verkiest een originele en meer gepersonaliseerde aanpak, voornamelijk gebaseerd op het verbeteren van het rijgedrag in werkelijke toestanden. De gewone bestuurder moet namelijk eerst en vooral in staat zijn om de dagelijkse verkeersstroom aan te kunnen. Goed rijden of beter nog, sturen, is vooral fouten door anderen begaan aanvoelen en kunnen anticiperen. Met de andere woorden effectief handelen en niet alleen reageren.

Een economieke, pragmatische en goedkope methode : opleiding met eigen wagen op het dagelijks traject. Met Eco-driving, zult u uw brandstofverbruik verminderen : 25%. Ecologiek Met Eco-driving, draagt u bij aan een groter respect voor het milieu.

Ik kies Power4you
Voordelen Ecodriving

Ik kies voor Power4you

De prijs

Power4You, dat is een aantrekkelijke prijs, die verkregen wordt door de bestellingen van meerdere consumenten samen te bundelen.

De aanbieding

Power4you, dat is een Eco-driving aanbieding die u een prijsvermindering garandeert en een DVD Rijden in alle Veiligheid

 • Professionneel Rodolphe Koentges verkiest een originele en meer gepersonaliseerde aanpak, voornamelijk gebaseerd op het verbeteren van het rijgedrag in werkelijke toestanden. De gewone bestuurder moet namelijk eerst en vooral in staat zijn om de dagelijkse verkeersstroom aan te kunnen. Goed rijden of beter nog, sturen, is vooral fouten door anderen begaan aanvoelen en kunnen anticiperen. Met de andere woorden effectief handelen en niet alleen reageren.

 • Economiek Een pragmatische en goedkope methode : opleiding met eigen wagen op het dagelijks traject. Met Eco-driving, zult u uw brandstofverbruik verminderen : 25%

 • Ecologiek Met Eco-driving, draagt u bij aan een groter respect voor het milieu.

 • Originaal De Eco-driving: een groen initiatief, en een gevoel van oorspronkelijke anti-crisis geschenk.

De ethiek

 • De leverancier die door Power4you geselecteerd werd, verbindt zich ertoe de conventies van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie), met name op het gebied van de rechten van werknemers en het verbod op kinderarbeid te respecteren.
 • De diensten

 • Power4you, dat is een minimum aan administratieve beslommering bij uw inschrijving.
 • Power4you, dat is een oproepnummer waar uw vragen in de 2 landstalen beantwoord kunnen worden.
 • Power4you, dat is een website bestemd voor de consument.
 • Power4you, Al de ervaring van een kampioen ten dienste van het dagelijks autorijden.
 • Klachtenbeheer

 • Power4you, dat is een dienst voor klachtenbeheer die tot uw beschikking staat.
 • Power4you, dat is een ombudsdienst beheerd door onze specialisten.
 • Ik kies voor Power4you

  Ecodriving - Klachten en geschillenbeslechting

  Klachtenbeheer is heel vaak de oplossing

  De oprichting van één onafhankelijke dienst draagt bij aan de efficiëntie van de geschillenbehandeling en zorgt voor meer transparantie en samenhang in de beslissingen.
  De dienst van Power4you is een onpartijdige bemiddelaar die u een geschil met uw leverancier kan helpen oplossen.
  De dienst formuleert een dwingend advies over het voorgelegde probleem.
  Als u niet tevreden bent met de inhoud van dat advies, behoudt u nog altijd het volste recht om uw zaak voor de rechtbank te brengen.

  Wie kan een beroep doen op de dienst?

  Al wie op het aanbod van Power4you ingetekend heeft, kan op de dienst een beroep doen voor klachten die verband houden met een geschil met de leverancier.

  Wanneer mag ik een beroep doen op die dienst?

  De dienst komt maar pas tussen nadat u uw probleem schriftelijk voorgelegd hebt aan de dienst voor klachtenbeheer van de leverancier en voor zoverre dat dit probleem niet binnen een redelijke termijn opgelost is kunnen worden.

  Er zijn twee gevallen waarin de dienst niet tussenkomt:

  • bij geschillen die al aan de rechtbank voorgelegd werden
  • bij geschillen waarover al een gerechtelijk vonnis uitgesproken werd

  Welke stappen moet ik nemen als ik een klacht wil indienen?

  Als de consument met de leverancier niet tot een akkoord over een oplossing kan komen, kan hij zijn toevlucht nemen tot de dienst door een schriftelijke aanvraag in te dienen.
  De consument moet dan duidelijke informatie over het geschil verstrekken aan de dienst.
  Hij moet een kopie van alle briefwisseling met de leverancier, alsook een kopie van alle nodige of nuttige documenten overmaken.

  Hoe zal de dienst op de vraag antwoorden?

  De dienst bevestigt de ontvangst van de vraag en verzoekt indien nodig om aanvullende informatie.
  Ook in dit stadium verloopt de hele procedure schriftelijk.
  Naar gelang van de complexiteit van het probleem kan de afhandeling van het dossier enkele dagen tot meerdere weken duren.

  Is een beroep doen op de dienst gratis?

  Het inroepen van de klachtenbeheerdienst is helemaal gratis.

  Wie werken er in die dienst?

  Aan de ene kant een vertegenwoordiger van de operator en aan de andere kant een vertegenwoordiger van Power4you.

  De vertegenwoordiger van Power4you beschikt over een langlopende deskundige kennis op het gebied van de consumentenbescherming en staat garant voor de onpartijdigheid.

  Klik hier als u een klacht wilt indienen.

  Ecodriving - Een klacht indienen

  1. U hebt al een klacht ingediend bij de leverancier die door Power4you geselecteerd werd, hetzij:

  • per brief naar Go For Safe Driving (GFSD) Théodore De Cuypergaarde 230 8 , 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
  • per email

  2. U hebt van Go For Safe Driving (GFSD) geen antwoord gekregen binnen een termijn van 10 werkdagen ?

  3. Het ontvangen antwoord biedt u geen genoegdoening?

  4. U bent een klant in de betekenis zoals bedoeld in de wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming, te weten: elke natuurlijke of rechtspersoon die voor doeleinden zonder enig professioneel karakter goederen of diensten verwerft of gebruikt die op de markt gebracht werden?

  5. U bent een klant van Power4you?

  6. De zaak werd niet bij een gerechtelijke instantie ingeleid?

  7. Er is niet al eens een gerechtelijke uitspraak gedaan over het geschil?

  Als aan deze voorwaarden voldaan is, kunt u uw klacht indienen.
  U kunt dat dan doen, hetzij:

  • Door ons een brief te sturen op het volgende adres:
  • Power4you TRADE4YOU, Rue Brunehaut 17, B-7022 MESVIN
  • Door contact op te nemen:
  • Per telefoon op het nummer 0471/672027
  • Per e-mail

  Gelieve een kopie van de briefwisseling met de klachtenbeheerdienst van Go For Safe Driving (GFSD) bij te voegen, alsook alle overige nuttige stavingsdocumenten (rekeninguittreksels, borderellen enz.) in verband met uw klacht.

  Documenten :

  partners

  Meer weten