Produkten


Lampen en Verlichting

Ik kies voor Power4you.

De LED-lamp is de oplossing

Dankzij LED-lampen gaat u veel kunnen besparen, want deze lampen hebben een levensduur van meer dan 25 000 uur, waardoor hun autonomie twintig keer groter is dan bij traditionele lampen. Deze levensduur werkt kostenbesparend op het vlak van onderhoud.

Naast de besparing op onderhoudskosten, zal u ook 80% minder energie verbruiken ten opzichte van klassieke verlichtingsoplossingen, want zelfs op een lage spanning geven LED-lampen beduidend meer licht dan gemiddeld en is het verlichtingsspectrum heel wat groter dan bij de modale lamp.

Vergeten we ook niet dat LED-lampen geen kwik bevatten en tot 85% minder CO2 produceren dan traditionele verlichting. Hierdoor zijn deze lampen uitermate milieuvriendelijk.

Ik kies voor Power4you.

Voordelen Lampen en verlichting

Ik kies voor Power4you 

De aanbieding

Power4you is een aanbieding die garant staat voor tarieven voor kwaliteitsproducten die stabiel zijn in de tijd. Power4you biedt tot 40% korting in vergelijking met de gewone winkelprijzen.

Bestelling

U weet al welk type LED-lamp u wil voor uw huis of onderneming ? Ik kies voor Power4you. Klik op deze link om naar de pagina voor bestellingen te gaan.

De ethiek

 • De door Power4you geselecteerde leverancier verbindt zich ertoe de IAO-conventies (Internationale Arbeidsorganisatie, met name wat betreft de rechten van werknemers en het verbod op kinderarbeid) na te leven.

De dienstverlening

 • Power4you, dat is zo min mogelijk administratieve rompslomp bij uw bestelling.
 • Power4you, dat is een oproepnummer waarop uw bestellingen behandeld worden in uw eigen taal.
 • Power4you, dat is een website voor de consument.

Klachtenbehandeling

 • Power4you, dat is een dienst voor klachtenbehandeling die tot uw beschikking staat.
 • Power4you, dat is een dienst beheerd door TRADE4YOU

Ik kies voor Power4you.

Inschrijving Lampen en Verlichting

De leverancier die door Power4you geselecteerd werd is Colasse. U kan rechtstreeks bij deze leverancier bestellen door het formulier in te vullen.

Zo krijgt u een korting van 30 tot 35% op de winkelprijzen van verlichtingsapparatuur en lampen. Klik op de link om de voordelen te leren kennen die u zal krijgen ten opzichte van de aanbiedingen op de LED lampen dankzij Power4you.

Om ons voorkeursaanbod te kunnen genieten, verzoeken wij u eerst uw voordeel code in te voeren om uw toegangscodes te ontvangen (login en wachtwoord).

Dit kan u verkrijgen bij de consumentenverenigingen en -organisaties die Power4you-partner zijn en waarvan u lid kan worden.

Click hier om de consumentenverenigingen en –organisaties te leren kennen die aan de wieg stonden van het project Power4you.

Aangezien Power4you zich tot iedereen richt, kunt u de standaardcode P40008 invoeren op de aangeduide plaats. Als u zich inschrijft, gaat u akkoord met P4U010 invoeren op de aangeduide plaats.

Als u zich inschrijft, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de website.

Wat zijn de betalingsmodaliteiten?

Zodra uw bestelling geplaatst is, zal u gevraagd worden een overschrijving naar Colasse te verrichten.

Wat zijn de leveringsmodaliteiten?

De gekozen leverancier, Colasse, zal de bestelde artikelen leveren binnen een termijn van:

 • 24u voor België als het artikel/de artikelen in stock zijn, bij bestelling vóór 12u
 • 48u voor Frankrijk als het artikel/de artikelen in stock zijn, bij bestelling vóór 12u
 • 5 tot 30 dagen als het artikel/de artikelen niet in stock zijn.

Kunt u afzien van uw aankoop?

Als u een aankoop doet in een winkel, gaat u in principe een verbintenis aan en kan u niet terugkomen op uw beslissing. De verkoper kan een handelsgebaar stellen en de aankoop omwisselen of terugbetalen. In bepaalde sectoren, met name in de verkoop op afstand, beschikt u echter over een herroepingstermijn. Dat betekent dat u kunt afzien van uw aankoop of van uw verbintenis zonder andere kosten dan de kosten die wettelijk bepaald zijn en zonder motief.

Om uw bestelling ongedaan te maken zonder andere kosten dan deze die wettelijk bepaald zijn, beschikt u volgens de wet over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag nadat u of een door u aangewezen derde, het goed fysiek in bezit heeft genomen.

Lampen en verlichting - Klachten en geschillenbeslechting

Klachtenbeheer is heel vaak de oplossing

De oprichting van één onafhankelijke dienst draagt bij aan de efficiëntie van de geschillenbehandeling en zorgt voor meer transparantie en samenhang in de beslissingen.
De dienst van Power4you is een onpartijdige bemiddelaar die u een geschil met uw leverancier kan helpen oplossen.
De dienst formuleert een dwingend advies over het voorgelegde probleem.
Als u niet tevreden bent met de inhoud van dat advies, behoudt u nog altijd het volste recht om uw zaak voor de rechtbank te brengen.

Wie kan een beroep doen op de dienst?

Al wie op het aanbod van Power4you ingetekend heeft, kan op de dienst een beroep doen voor klachten die verband houden met een geschil met de leverancier.

Wanneer mag ik een beroep doen op die dienst?

De dienst komt maar pas tussen nadat u uw probleem schriftelijk voorgelegd hebt aan de dienst voor klachtenbeheer van de leverancier en voor zoverre dat dit probleem niet binnen een redelijke termijn opgelost is kunnen worden.

Er zijn twee gevallen waarin de dienst niet tussenkomt:

 • bij geschillen die al aan de rechtbank voorgelegd werden
 • bij geschillen waarover al een gerechtelijk vonnis uitgesproken werd

Welke stappen moet ik nemen als ik een klacht wil indienen?

Als de consument met de leverancier niet tot een akkoord over een oplossing kan komen, kan hij zijn toevlucht nemen tot de dienst door een schriftelijke aanvraag in te dienen.
De consument moet dan duidelijke informatie over het geschil verstrekken aan de dienst.
Hij moet een kopie van alle briefwisseling met de leverancier, alsook een kopie van alle nodige of nuttige documenten overmaken.

Hoe zal de dienst op de vraag antwoorden?

De dienst bevestigt de ontvangst van de vraag en verzoekt indien nodig om aanvullende informatie.
Ook in dit stadium verloopt de hele procedure schriftelijk.
Naar gelang van de complexiteit van het probleem kan de afhandeling van het dossier enkele dagen tot meerdere weken duren.

Is een beroep doen op de dienst gratis?

Het inroepen van de klachtenbeheerdienst is helemaal gratis.

Wie werken er in die dienst?

Aan de ene kant een vertegenwoordiger van de operator en aan de andere kant een vertegenwoordiger van Power4you.

De vertegenwoordiger van Power4you beschikt over een langlopende deskundige kennis op het gebied van de consumentenbescherming en staat garant voor de onpartijdigheid.

Klik hier als u een klacht wilt indienen.

Lampen en verlichting : een klacht indienen

1. U hebt al een klacht ingediend bij de leverancier die door Power4you geselecteerd werd, hetzij:

 • per brief naar Colasse SA Rue Puits Marie 79 - 4100 Seraing
 • per email

2. U hebt van Colasse geen antwoord gekregen binnen een termijn van 10 werkdagen ?

3. Het ontvangen antwoord biedt u geen genoegdoening?

4. U bent een klant in de betekenis zoals bedoeld in de wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming, te weten: elke natuurlijke of rechtspersoon die voor doeleinden zonder enig professioneel karakter goederen of diensten verwerft of gebruikt die op de markt gebracht werden?

5. U bent een klant van Power4you?

6. De zaak werd niet bij een gerechtelijke instantie ingeleid?

7. Er is niet al eens een gerechtelijke uitspraak gedaan over het geschil?

Als aan deze voorwaarden voldaan is, kunt u uw klacht indienen.
U kunt dat dan doen, hetzij:

 • Door ons een brief te sturen op het volgende adres:
 • TRADE4YOU, Rue Brunehaut 17, B-7022 MESVIN
 • Door contact op te nemen:
 • Per telefoon op het nummer 0471/672027
 • Per e-mail

Gelieve een kopie van de briefwisseling met de klachtenbeheerdienst van Colasse bij te voegen, alsook alle overige nuttige stavingsdocumenten (rekeninguittreksels, borderellen enz.) in verband met uw klacht.

Documenten :

partners

Meer weten