Produkten


Autobrandstof

Ik kies voor Power4you

De leverancier die door Power4You geselecteerd werd, is Octa+.

Bovenop een hele reeks voordelen laat deze leverancier u genieten van een prijsvermindering van:

 • 8 cent/liter op de officiële prijs aan uw favoriete Octa+ pomp;
 • 6 cent/liter bij de andere pompstations van Octa+, Power, Lukoil, Gabriels en Avia.

Power4you, dat is een aanbieding die u een prijsvermindering garandeert die stabiel blijft in de tijd. 

Ik download het formulier dat ik afdruk, teken en keer terug naar de leverancier

 • Met Power4You kunt u gaan tanken in 1.100 pompstations in België, waaronder 185 stations van Octa+. Aan u om uw favoriete Octa+ station te kiezen om van de maximale korting te genieten.

  Ik kies voor Power4you

 • Voordelen autobrandstof
  Ik kies voor Power4you

  De prijs

  Power4You, dat is een aantrekkelijke prijs, die verkregen wordt door de bestellingen van meerdere consumenten samen te bundelen. Uw voordeel omvat een prijsvermindering op elke gekochte liter. Volgens het aanbod van de geselecteerde leverancier krijgt u zo

  • een korting van 8 cent/liter op de officiële prijs aan uw favoriete Octa+ pomp
  • een korting van 6 cent/liter bij de andere pompstations van Octa+, Power, DCB, Avia, Lukoil en Gabriels.
  • de prijs bij Texaco.

  De troeven van Octa+ Tankkaart

  • Tankkaart voor zowel particulieren als bedrijven.
  • Eén van de grootste netwerken van België. Met de tankkaart tankt u in 1.100 tankstations in België.
  • Uitstel van betaling. Gratis krediet dankzij het periodieke betalingssysteem.
  • Altijd de beste prijs. Wanneer de korting aan de pomp groter is dan de contractuele korting, zal de pompprijs automatisch toegepast worden.
  • Eenvoudige facturatie. Eén enkele gedetailleerde factuur voor uw volledige wagenpark.
  • Veilige betaling. Betaal in alle veiligheid dankzij uw unieke PIN code. 

  De aanbieding

  Power4you, dat is een aanbieding die u een prijsvermindering garandeert die stabiel blijft in de tijd.

  In alle stations van OCTA +, AVIA, POWER, LUKOIL, GABRRIELS en DCB, blijft u genieten van ofwel uw contractuele korting of weergegeven als de aan de pomp korting hoger is dan de garantie korting. In alle Texaco stations, krijg je altijd de prijs aan de pomp.

  De ethiek

  • De leverancier die door Power4you geselecteerd werd, verbindt zich ertoe de code "de consumenten en de energiemarkt" te respecteren.
  • De leverancier die door Power4you geselecteerd werd, verbindt zich ertoe geregeld de resultaten van de kwaliteitscontroles op de brandstoffen aan Power4you over te maken.

  De diensten

  Power4you, dat is een minimum aan administratieve beslommering bij uw inschrijving.

  • Power4You, dat zijn 850 pompstations in België, waaronder 185 Octa+ stations.
  • Power4You, dat een volledig gratis tankkaart.
  • Power4you, dat is een gratis maandelijkse factuur, per mail opgestuurd, die u helpt uw verbruik bij te houden.
  • Power4you, dat is een oproepnummer waar uw vragen in de 2 landstalen beantwoord kunnen worden.
  • Power4you, dat is een website bestemd voor de consument.

  Bemiddeling en klachtenbeheer

   
  Power4you, dat is een dienst voor klachtenbeheer die tot uw beschikking staat.
  Power4you, dat is een ombudsdienst beheerd door onze specialisten.
   
  Ik kies voor Power4you
   

  U krijgt een korting van

  • 8 cent/liter op de officiële prijs aan uw favoriete Octa+ pomp en
  • 6 cent/liter bij de andere pompstations van Octa+, Power DCB, Lukoil, Gabriels en Avia.


  Autobrandstof - Een klacht indienen

  1. U hebt al een klacht ingediend bij de leverancier die door Power4you geselecteerd werd, hetzij:

  • per brief naar Schaarbeeklei 600 te 1800 Vilvoorde
  • per fax naar het nummer 02/255.21.88
  • per e-mail

  2. U hebt van Octa+ geen antwoord gekregen binnen een termijn van 5 werkdagen (of 10 werkdagen in geval van een factuurbetwisting en in elk geval vóór de betaaldatum)?

  3. Het ontvangen antwoord biedt u geen genoegdoening?

  4. U bent een klant in de betekenis zoals bedoeld in de wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming, te weten: elke natuurlijke of rechtspersoon die voor doeleinden zonder enig professioneel karakter goederen of diensten verwerft of gebruikt die op de markt gebracht werden?

  5. U bent een klant van Power4you?

  6. De zaak werd niet bij een gerechtelijke instantie ingeleid?

  7. Er is niet al eens een gerechtelijke uitspraak gedaan over het geschil?

  Als aan deze voorwaarden voldaan is, kunt u uw klacht indienen.
  U kunt dat dan doen, hetzij:

  • Door ons een brief te sturen op het volgende adres:
   • Power4you TRADE4YOU, Rue Brunehaut 17, B-7022 MESVIN
  • Door contact op te nemen:
   • Per telefoon op het nummer 0471/672027
   • Per e-mail

  Gelieve een kopie van de briefwisseling met de klachtenbeheerdienst van Octa+ bij te voegen, alsook alle overige nuttige stavingsdocumenten (rekeninguittreksels, borderellen enz.) in verband met uw klacht.

  Brandstof - Klachten en geschillenbeslechting

  Klachtenbeheer is heel vaak de oplossing

  De oprichting van één onafhankelijke dienst draagt bij aan de efficiëntie van de geschillenbehandeling en zorgt voor meer transparantie en samenhang in de beslissingen.
  De dienst van Power4you is een onpartijdige bemiddelaar die u een geschil met uw leverancier kan helpen oplossen.
  De dienst formuleert een dwingend advies over het voorgelegde probleem.
  Als u niet tevreden bent met de inhoud van dat advies, behoudt u nog altijd het volste recht om uw zaak voor de rechtbank te brengen.

  Wie kan een beroep doen op de dienst?

  Al wie op het aanbod van Power4you ingetekend heeft, kan op de dienst een beroep doen voor klachten die verband houden met een geschil met de leverancier.

  Wanneer mag ik een beroep doen op die dienst?

  De dienst komt maar pas tussen nadat u uw probleem schriftelijk voorgelegd hebt aan de dienst voor klachtenbeheer van de leverancier en voor zoverre dat dit probleem niet binnen een redelijke termijn opgelost is kunnen worden.

  Er zijn twee gevallen waarin de dienst niet tussenkomt:

  • bij geschillen die al aan de rechtbank voorgelegd werden
  • bij geschillen waarover al een gerechtelijk vonnis uitgesproken werd

  Welke stappen moet ik nemen als ik een klacht wil indienen?

  Als de consument met de leverancier niet tot een akkoord over een oplossing kan komen, kan hij zijn toevlucht nemen tot de dienst door een schriftelijke aanvraag in te dienen.
  De consument moet dan duidelijke informatie over het geschil verstrekken aan de dienst.
  Hij moet een kopie van alle briefwisseling met de leverancier, alsook een kopie van alle nodige of nuttige documenten overmaken.

  Hoe zal de dienst op de vraag antwoorden?

  De dienst bevestigt de ontvangst van de vraag en verzoekt indien nodig om aanvullende informatie.
  Ook in dit stadium verloopt de hele procedure schriftelijk.
  Naar gelang van de complexiteit van het probleem kan de afhandeling van het dossier enkele dagen tot meerdere weken duren.

  Is een beroep doen op de dienst gratis?

  Het inroepen van de klachtenbeheerdienst is helemaal gratis.

  Wie werken er in die dienst?

  Aan de ene kant een vertegenwoordiger van de operator en aan de andere kant een vertegenwoordiger van Power4you.

  De vertegenwoordiger van Power4you beschikt over een langlopende deskundige kennis op het gebied van de consumentenbescherming en staat garant voor de onpartijdigheid.

  Klik hier als u een klacht wilt indienen.

  Je kunt eten klaarmaken zonder vet en toch vette voeding hebben

  Documenten :

  groep inkoop: geen wondermiddel

  Meer weten