Produkten


Stookolie

Ik kies voor Power4you

De stookoliekosten slorpen elk jaar een steeds groter deel van ieders budget op. Al meer dan 4 jaar werkt onze partner aan de verlaging van de kosten door te onderhandelen over de prijzen via het principe van groepsaankopen.

Winst bereikt voor een bestelling van stookolie met Power4you

Elke week de tijd om deel te nemen aan onze gezamenlijke aankoop van stookolie en verminderen uw stookkosten !

Vergelijking tussen de officiële prijzen en onderhandelde prijzen

Ik kies voor Power4you

Voordelen stookolie

Ik kies voor Power4you

Elke week de tijd om deel te nemen aan onze gezamenlijke aankoop van stookolie en verminderen uw stookkosten !

Vergelijking tussen de officiële prijzen en onderhandelde prijzen

De stookoliekosten slorpen elk jaar een steeds groter deel van ieders budget op. Al meer dan 4 jaar werkt onze partner aan de verlaging van de kosten door te onderhandelen over de prijzen via het principe van groepsaankopen.

Winst bereikt voor een bestelling van stookolie met Power4you

De aanbieding

Power4you, dat is een aanbieding die u een prijsvermindering garandeert die stabiel blijft in de tijd.

De ethiek

 • De door Power4you geselecteerde leverancier verbindt zich ertoe de IAO-conventies (Internationale Arbeidsorganisatie, met name wat betreft de rechten van werknemers en het verbod op kinderarbeid) na te leven.
 • De leverancier die door Power4you geselecteerd werd, verbindt zich ertoe geregeld de resultaten van de kwaliteitscontroles op de stookolie over te maken.
 • De leverancier die door Power4You geselecteerd werd, biedt u stookolie van hogere kwaliteit aan, waarmee u tot 8% op uw verbruik kunt besparen dankzij de geoptimaliseerde verbranding.

De diensten

 • Power4you, dat is een minimum aan administratieve beslommering bij uw bestelling.
 • Power4you, dat is een oproepnummer waar uw vragen in de 2 landstalen beantwoord kunnen worden.
 • Power4you, dat is een website bestemd voor de consument.

Klachtenbeheer

 • Power4you, dat is een dienst voor klachtenbeheer die tot uw beschikking staat.
 • Power4you, dat is een dienst beheerd door specialisten.

Ik kies voor Power4you

Stookolie - Schrijf u in

Elke week de tijd om deel te nemen aan onze gezamenlijke aankoop van stookolie en verminderen uw stookkosten !

Na ontvangst van ons aanbod, bent u vrij om uw bestelling te bevestigen. Word gratis en vrijblijvend!

De stookoliekosten slorpen elk jaar een steeds groter deel van ieders budget op. Al meer dan 4 jaar werkt onze partner aan de verlaging van de kosten door te onderhandelen over de prijzen via het principe van groepsaankopen.

Power 4 You, in samenwerking met Groupasol, stelt aan zijn leden voor om zich toe te voegen aan deze service om zo van de kortingen te genieten dankzij het effect van het aantal. Gemiddeld een reductie van € 98,6 winst tot 1.500 liter stookolie standaard

Hoe het werk ?

Neem deel aan onze groep inkoop komt in aanmerking voor de prijzen tot de laagste in de markt op uw stookolie bestelling.

 • Samen kunnen we profiteren van de concurrentie tusen de leveranciers en krijgen we goedkopere tarieven.
 • Voor u, is het proces kosteloos, eenvoudig en zonder verplichting.
 • U kiest zelf het product en de hoeveelheid die u wenst te bestellen (min. 500l).
 • U ontvangt onze prijsofferte via mail, op de sluitingsdag van de aankoop (één vrijdag op twee gedurende het hele jaar). U beschikt over de hele week-end (tot maandagmiddag) om aan ons aanbod te antwoorden.
 • U bent vrij om te bestellen of niet. Zo ja, zal de leverancier een afspraak plannen voor een levering binnen 15 dagen.
 • U betaalt enkel de bedongen prijs voor de hoeveelheid stookolie die u bestelt. Het volledige bedrag betaalt u bij levering rechtsreeks aan de leverancier (cash of met Bancontact bij levering).

Aangezien de Power4you-aanbieding voor iedereen bedoeld is, kunt u, als u geen lid bent van één van deze verenigingen of verbruikersorganisaties, de voordeelcode P4U010 gebruiken die standaard in het betreffende vak ingevuld staat.

Door u te registreren, gaat u ermee akkoord gebruiksvoorwaarden .

Ik kies Power4you

Stookolie - Een klacht indienen

1. U hebt al een klacht ingediend bij de leverancier die door Power4you geselecteerd werd, hetzij:

 • per brief naar Rue Saint Gilles, 445 - 4000 Liège
 • per e-mail

2. U hebt van Groupasol geen antwoord gekregen binnen een termijn van 5 werkdagen (of 10 werkdagen in geval van een factuurbetwisting en in elk geval vóór de betaaldatum)?

3. Het ontvangen antwoord biedt u geen genoegdoening?

4. U bent een klant in de betekenis zoals bedoeld in de wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming, te weten: elke natuurlijke of rechtspersoon die voor doeleinden zonder enig professioneel karakter goederen of diensten verwerft of gebruikt die op de markt gebracht werden?

5. U bent een klant van Power4you?

6. De zaak werd niet bij een gerechtelijke instantie ingeleid?

7. Er is niet al eens een gerechtelijke uitspraak gedaan over het geschil?

Als aan deze voorwaarden voldaan is, kunt u uw klacht indienen.
U kunt dat dan doen, hetzij:

 • Door ons een brief te sturen op het volgende adres:
  • Power4you TRADE4YOU, Rue Brunehaut 17, B-7022 MESVIN
 • Door contact op te nemen:
  • Per telefoon op het nummer 0471/672027
  • Per e-mail

Gelieve een kopie van de briefwisseling met de klachtenbeheerdienst van Groupasol bij te voegen, alsook alle overige nuttige stavingsdocumenten (rekeninguittreksels, borderellen enz.) in verband met uw klacht.

Stookolie - Klachten en geschillenbeslechting

Bemiddeling is heel vaak de oplossing

De oprichting van één onafhankelijke dienst voor Klachten en geschillenbeslechting draagt bij aan de efficiëntie van de geschillenbehandeling en zorgt voor meer transparantie en samenhang in de beslissingen.
De dienst voor Klachten en geschillenbeslechting van Power4you is een onpartijdige bemiddelaar die u een geschil met uw leverancier kan helpen oplossen.
De dienst voor Klachten en geschillenbeslechting formuleert een dwingend advies over het voorgelegde probleem.
Als u niet tevreden bent met de inhoud van dat advies, behoudt u nog altijd het volste recht om uw zaak voor de rechtbank te brengen.

Wie kan een beroep doen op de dienst voor Klachten en geschillenbeslechting

Al wie op het aanbod van Power4you ingetekend heeft, kan op de dienst voor Klachten en geschillenbeslechting een beroep doen voor klachten die verband houden met een geschil met de leverancier.

Wanneer mag ik een beroep doen op die dienst?

De dienst voor Klachten en geschillenbeslechting komt maar pas tussen nadat u uw probleem schriftelijk voorgelegd hebt aan de dienst voor klachtenbeheer van de leverancier en voor zoverre dat dit probleem niet binnen een redelijke termijn opgelost is kunnen worden.

Er zijn twee gevallen waarin de dienst voor Klachten en geschillenbeslechting niet tussenkomt:

 • bij geschillen die al aan de rechtbank voorgelegd werden
 • bij geschillen waarover al een gerechtelijk vonnis uitgesproken werd

Welke stappen moet ik nemen als ik een klacht wil indienen?

Als de consument met de leverancier niet tot een akkoord over een oplossing kan komen, kan hij zijn toevlucht nemen tot de dienst voor Klachten en geschillenbeslechting door een schriftelijke aanvraag in te dienen.
De consument moet dan duidelijke informatie over het geschil verstrekken aan de dienst voor Klachten en geschillenbeslechting.
Hij moet een kopie van alle briefwisseling met de leverancier, alsook een kopie van alle nodige of nuttige documenten overmaken.

Hoe zal de dienst voor Klachten en geschillenbeslechting op de vraag antwoorden?

De dienst voor Klachten en geschillenbeslechting bevestigt de ontvangst van de vraag en verzoekt indien nodig om aanvullende informatie.
Ook in dit stadium verloopt de hele procedure schriftelijk.
Naar gelang van de complexiteit van het probleem kan de afhandeling van het dossier enkele dagen tot meerdere weken duren.

Is een beroep doen op de dienst voor Klachten en geschillenbeslechting gratis?

Het inroepen van de dienst voor Klachten en geschillenbeslechting is helemaal gratis.

Wie werken er in die dienst voor Klachten en geschillenbeslechting?

Aan de ene kant een vertegenwoordiger van de operator en aan de andere kant een vertegenwoordiger van Power4you.

De vertegenwoordiger van Power4you beschikt over een langlopende deskundige kennis op het gebied van de consumentenbescherming en staat garant voor de onpartijdigheid van de bemiddeling.

Klik hier als u een klacht wilt indienen.

Gedroogde vruchten bevatten meer vezels dan verse vruchten

Documenten :


Meer weten