Produkten


  Ik kies voor Power4you

  Elke week de tijd om deel te nemen aan onze gezamenlijke aankoop van stookolie en verminderen uw stookkosten !

  Vergelijking tussen de officiële prijzen en onderhandelde prijzen

  De stookoliekosten slorpen elk jaar een steeds groter deel van ieders budget op. Al meer dan 4 jaar werkt onze partner aan de verlaging van de kosten door te onderhandelen over de prijzen via het principe van groepsaankopen.

  Winst bereikt voor een bestelling van stookolie met Power4you

  De aanbieding

  Power4you, dat is een aanbieding die u een prijsvermindering garandeert die stabiel blijft in de tijd.

  De ethiek

  • De door Power4you geselecteerde leverancier verbindt zich ertoe de IAO-conventies (Internationale Arbeidsorganisatie, met name wat betreft de rechten van werknemers en het verbod op kinderarbeid) na te leven.
  • De leverancier die door Power4you geselecteerd werd, verbindt zich ertoe geregeld de resultaten van de kwaliteitscontroles op de stookolie over te maken.
  • De leverancier die door Power4You geselecteerd werd, biedt u stookolie van hogere kwaliteit aan, waarmee u tot 8% op uw verbruik kunt besparen dankzij de geoptimaliseerde verbranding.

  De diensten

  • Power4you, dat is een minimum aan administratieve beslommering bij uw bestelling.
  • Power4you, dat is een oproepnummer waar uw vragen in de 2 landstalen beantwoord kunnen worden.
  • Power4you, dat is een website bestemd voor de consument.

  Klachtenbeheer

  • Power4you, dat is een dienst voor klachtenbeheer die tot uw beschikking staat.
  • Power4you, dat is een dienst beheerd door specialisten.

  Ik kies voor Power4you

  Juist

  Documenten :


  Meer weten