Produkten


  Ik kies voor Power4you

  Wij, van Power4you, vinden dat de toegang tot energie een even belangrijk recht is als de toegang tot water, gezondheid of onderwijs

  Volgens dat beginsel van fundamenteel recht en elementaire menselijke waardigheid kan iedereen gelijkwaardig, continu en tegen betaalbare prijzen toegang hebben tot redelijke hoeveelheden energie die hij nodig heeft om te voldoen aan levensnoodzakelijke behoeften zoals verwarming, verlichting of eten klaarmaken.

  Omdat wij ons bewust zijn van de vele vragen en onzekerheden die de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt veroorzaakt, staan wij ter beschikking van de consumenten om ze te adviseren en ze de juiste keuze te helpen maken.

  De doelstelling van Power4you bestaat erin aan iedereen produkten en diensten zoals elektriciteit, gas, brandstof, enz. te leveren tegen de beste voorwaarden

  En dan bedoelen we niet alleen de beste voorwaarden op het vlak van de prijs, maar ook betreffende de looptijd van het contract, de verlenging of opzegging ervan, de bescherming van de consumenten en de ecologische kwaliteit van de geleverde produkten.

  Ik kies voor Power4you

  Juist

  Documenten :

  partners

  Meer weten