Produkten


  Ik kies voor Power4you

  Wij, van Power4you, vinden dat de toegang tot energie een even belangrijk recht is als de toegang tot water, gezondheid of onderwijs

  Volgens dat beginsel van fundamenteel recht en elementaire menselijke waardigheid kan iedereen gelijkwaardig, continu en tegen betaalbare prijzen toegang hebben tot redelijke hoeveelheden energie die hij nodig heeft om te voldoen aan levensnoodzakelijke behoeften zoals verwarming, verlichting of eten klaarmaken.

  Omdat wij ons bewust zijn van de vele vragen en onzekerheden die de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt veroorzaakt, staan wij ter beschikking van de consumenten om ze te adviseren en ze de juiste keuze te helpen maken.

  De doelstelling van Power4you bestaat erin aan iedereen produkten en diensten zoals elektriciteit, gas, brandstof, enz. te leveren tegen de beste voorwaarden

  En dan bedoelen we niet alleen de beste voorwaarden op het vlak van de prijs, maar ook betreffende de looptijd van het contract, de verlenging of opzegging ervan, de bescherming van de consumenten en de ecologische kwaliteit van de geleverde produkten.

  Ik kies voor Power4you

  Vleesresten plaats je beter in de koelkast als ze nog warm zijn in plaats van ze eerst op kamertemperatuur te laten afkoelen

  Verkeerd

  Natuurlijk moeten vleesresten in de koelkast bewaard worden. Maar moeten ze warm in de koelkast geplaatst worden om het gevaar voor microbenvermenigvuldiging te beperken?

  De koelkast dient niet om voedingswaren af te koelen, maar wel om ze op een voldoende lage temperatuur te houden met het oog op hun bewaring. Elke temperatuurstijging in de koelkast is een slechte zaak voor de microbenbestrijding.

  Je kunt resten van vlees (of van een ander voedingsproduct) best in een gesloten recipiënt doen en ze laten afkoelen op een zo koel mogelijke plaats voordat je ze in de koelkast zet. De duur van de afkoelingstijd is afhankelijk van de hoeveelheid etensresten.

  Documenten :

  investeren om te besparen

  Meer weten