Produkten


Elektriciteit - Klachten en geschillenbeslechting

Een probleem, een vraag: misschien een zaak voor een ombudsdienst

De Ombudsdienst voor Energie (een federale dienst) is sinds januari 2010 operationeel.

Wat zijn de taken van die ombudsdienst?

 • het evalueren en onderzoeken van alle klachten van eindverbruikers die betrekking hebben om de activiteiten van de elektriciteit- of aardgasbedrijven
 • tussenkomen om een minnelijke regeling voor geschillen tussen de elektriciteit- en aardgasmaatschappijen en hun eindverbruikers te vergemakkelijken
 • een aanbeveling doen aan de elektriciteit- of aardgasmaatschappij

Zijn alle klachten ontvankelijk?

Opgelet: voordat een klacht ontvankelijk kan zijn, moet de klant verplicht vooraf stappen ondernomen hebben naar de elektriciteit- of aardgasmaatschappij toe.

Is die dienst onafhankelijk?

Ja

Hoe moet je een klacht indienen?

De klachten kunnen ingediend worden

 • per post naar : Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47 te 1000 Brussel
 • of op het internet via dit webadres: www.ombudsmanenergie.be
 • of per fax naar het nummer 02/211.10.69

Wat moet ik zeker in mijn klacht vermelden?

 • uw naam en adres
 • de omschrijving van uw klacht
 • alle bijlagen die u nodig vindt

Deze dienst is open voor het publiek op alle werkdagen, van 9 tot 12u en van 13u30 tot 16u.

Door een overeenkomst hebben de klanten van Power4you gratis toegang tot de dienst voor Klachten en geschillenbeslechting van TRADE4YOU.

Power4you, dat is de garantie dat er naar u geluisterd wordt, wat het probleem ook is. Hoe krijgt u in zulk een geval genoegdoening?

Contacteer de leverancier:

 • per brief naar BP 2 Rue Natalis 4020 LIEGE
 • per telefoon : 04 242 47 81
 • per internet naar MEGA

De leverancier die Power4you selecteerde, verbindt zich ertoe een dienst voor klachtenbeheer tot uw beschikking te stellen. Als er een probleem is, moet u vooraf de energieleverancier contacteren. De procedure wordt schriftelijk gevoerd.

Als u van uw leverancier geen genoegdoening krijgt, neem dan contact op met de ombudsdienst:

 • per e-mail: info(at)power4you.be
 • per post naar het volgende adres: TRADE4YOU, Rue Brunehaut 17, B-7022 MESVIN

Klik hier voor meer informatie over die dienst.

Die dienst werkt totaal onafhankelijk van de bedrijven en ontvangt van geen enkele overheidsinstantie instructies.

De vette vissoorten worden niet aangeraden

Documenten :

het huis onderhouden: wassen, drogen, strijken

Meer weten