Produkten


Hernieuwbare energie

Ter vervanging of aanvulling van fossiele brandstoffen kunt u door hernieuwbare energie te gebruiken aanzienlijke besparingen verwezenlijken en tegelijkertijd ook een eigen bijdrage leveren aan een vermindering van de vervuiling.

Bovendien zorgt de ontwikkeling van netwerken voor hernieuwbare energie ook voor de creatie van duurzame lokale werkgelegenheid en een bijdrage aan de algemene economische dynamiek.

Er zijn verschillende oplossingen:

  • zonneboilers;
  • zonne-elektriciteit;
  • zonneverwarming;
  • houtverwarming;
  • warmtepompen.

Hoewel deze verschillende mogelijkheden aanvankelijk weliswaar een bepaalde kostprijs hebben, zult u die initiële investering zonder meer terugverdienen en zijn deze installaties op termijn rendabel.

Verder dient opgemerkt dat de overheid voor dit soort van investeringen ook premies toekent.

1. Zonneboilers

Op het dak van de woning geplaatste zonnecollectoren zetten opgevangen zonlicht om in warmte en geven deze door aan een waterreservoir.

Als het water hierdoor onvoldoende verwarmd kan worden, zorgt het traditionele verwarmingssysteem automatisch voor de benodigde extra warmte. Deze technologie heeft haar nut ondertussen in heel Europa al bewezen.

De standaardgrootte voor een zonnecollector voor gezinsgebruik ligt tussen 4 à 6 m²: U dient dus over een goed georiënteerd en voldoende groot dakoppervlak zonder schaduw (tussen het zuidwesten en het zuidoosten) te beschikken.

Aangezien het sanitair warm water opgeslagen dient te worden, dient u ook over voldoende plaats te beschikken voor de installatie van een reservoir van 200 à 300 liter. Dat is in de meeste eengezinswoningen en in tal van appartementen technisch gezien echter geen enkel probleem.

2. Zonne-elektriciteit

Een installatie die lichtstralen in elektriciteit omzet, wordt een "fotovoltaïsche” installatie genoemd. De recente installaties die op basis van dit fenomeen werken, zijn erg doeltreffend en volledig betrouwbaar.

Fotovoltaïsche energie is ook aangepast aan het leven in een stedelijke omgeving. Door een tiental vierkante meter fotovoltaïsche collectoren op uw dak te plaatsen, kunt u immers voldoende elektriciteit opwekken om in alle elektriciteitsbehoeften van uw gezin te voorzien.

Met 10 m² aan fotovoltaïsche panelen en een zuinig energieverbruik kan dan weer bijna 40 % van uw elektriciteitsverbruik gedekt worden. En dat gratis en zonder aan uw comfort te raken.

3. Zonneverwarming

Een zonneverwarmingsinstallatie bestaat uit een aantal thermische zonnecollectoren die doorgaans op het dak of op een afdak geplaatst worden. Deze techniek lijkt overigens sterk op degene die bij zonneboilers gebruikt wordt.

Daarbij absorberen de collectoren zonnestralen en zetten deze om in warmte en net zoals bij zonneboilers wordt ook hier de warmte in een waterreservoir opgeslagen. Het water wordt dan vervolgens gebruikt om een woning te verwarmen via grote warmteuitwisselingsoppervlakken.

Afgezien van hun bijdrage aan de verwarming van een woning kan met een dergelijke installatie ook voorzien worden in de meeste behoeften aan sanitair warm water. Net zoals bij de andere technieken voorziet dit "gecombineerd systeem” echter niet in de totaliteit van de verwarmingsbehoeften van een woning, maar gaat het veeleer om een aanvullend systeem voor een bestaande installatie.

Een traditionele verwarmingsinstallatie blijft dus noodzakelijk.

4. Houtverwarming

Als u een bestaande verwarmingsketel moet vervangen, kunt u ook voor een moderne ketel op houtkorrels opteren, die ook vaak pellets genoemd worden.
Deze zijn volledig natuurlijk en worden van zaagsel vervaardigd zonder toevoeging van enig additief.

Verwarmingsketels die op pellets werken, zijn volledig automatisch en bieden een even groot comfort als een installatie op stookolie. De brandstof wordt één keer of meerdere keren per jaar geleverd, afhankelijk van het beschikbare opslagvolume. Bovendien is dit systeem zuiniger dan een traditionele verwarmingsinstallatie.

Individuele verwarmingstoestellen op hout, zoals inzethaarden en houtkachels, worden dan weer vaak als aanvullende verwarmingssystemen gebruikt.

Gezien de stijging van de prijs van stookolie en aardgas worden ze echter ook steeds vaker als hoofdverwarmingssysteem in woonvertrekken gebruikt. De laatste jaren is er ook een nieuwe generatie apparaten op de markt verschenen, waaraan de voorkeur gegeven dient te worden. Hierbij dient opgemerkt dat naast houtkachels die op houtblokken werken, er ook volledig automatische pelletkachels en massakachels (in steen) bestaan.

5. Warmtepomp

Warmtepompen (of thermodynamische verwarmingssystemen) maken gebruik van een technologie die het mogelijk maakt om met behulp van elektriciteit warmte uit omgevingslucht, water of de grond te halen en deze warmte in de woning te verspreiden om de woning te verwarmen.

Een warmtepomp is dus een verwarmingssysteem dat gedeeltelijk een beroep doet op hernieuwbare energiebronnen, aangezien het systeem weliswaar elektriciteit verbruikt, maar slechts in geringe mate.

Een thermodynamische verwarming is bovendien volledig betrouwbaar en maakt het mogelijk om aanzienlijke besparingen op fossiele brandstof te verwezenlijken.

Grote supplementen van vitamine A zijn giftig voor het organisme

Documenten :

hernieuwbare energie

Meer weten