Produkten


Wat betekent de informatie op de verpakking ?

Lumen

Lm

hoeveelheid geproduceerd licht. Lumen meet het licht van Iichtbronnen die in alle richtingen schijnen. Hoe hoger het aantal lumen, hoe meer licht.

Watt

W

Hoeveelheid verbruikte energie.

Kelvin

K

De kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in graden kelvin.


Voor een evenwichtige voeding zijn vezels onontbeerlijk

Documenten :

verwarming

Meer weten