Produkten


Geraffineerde suiker voert louter energie aan

Juist

Het is een snel toegankelijke brandstof voor het lichaam, die tot 400 kcal per 100 g oplevert, ongeacht of het rietsuiker dan wel bietsuiker is. Er te veel van consumeren kan leiden tot overgewicht en tot diabetes op volwassen leeftijd.

Documenten :

het kiezen van de juiste toestel

Meer weten