Produkten


Gaandeweg veranderen plastic flessen hun inhoud

Verkeerd

De verpakkingen van plastic zijn speciaal ontworpen voor voedingsproducten. Die plastic verpakkingen zijn samengesteld uit verschillende polymeren naar gelang het type verpakking en het product dat ze moeten bevatten. Na verloop van tijd kunnen de aard van het product (de vette voeding loopt meer risico) en vooral de opslagvoorwaarden er echter voor zorgen dat bepaalde bestanddelen die ze bevatten (zoals de vinylchloride) migreren naar de inhoud en die veranderen op het organoleptische en/of toxicologische niveau. Het is heel belangrijk dat de bewaartermijn op de verpakkingen gerespecteerd wordt (zelfs voor producten die a priori niet veranderen na verloop van tijd, zoals water), alsook dat het opslaan gebeurt op een plaats die tegen licht en warmte beschermd is.

Documenten :

het kiezen van de juiste toestel

Meer weten