My Power4you

FAQ Sitemap Contact

Watchtwoord vergeten
Elektriciteit

Ik kies voor Power4you 

De leverancier die Power4you selecteerde, is Mega.

Bovenop een hele reeks voordelen kunt u dankzij deze energieleverancier een voordelig groothandelsprijs.

Word klant van Mega Power4you en maak kans op één jaar gratis elektriciteit

Overtuig je vrienden en familie om klant bij Mega Power4you te worden en verminder je energiefactuur van 50%

Om u een idee te vormen van de besparing die u dankzij Power4you zult realiseren, nodigen wij u uit om de tarieven te vergelijken op één van de onderstaande linken, die u naar de berekeningsmodules van gespecialiseerde websites zal doorverwijzen.

 

Hoeveel gaat u besparen? Begin een vergelijking met enkele klikken!

 

Power4you biedt naar keuze vaste prijzen voor één jaar, twee jaar, drie jaar of vijf jaar. Daardoor kunt u er ook op rekenen dat de voorgestelde prijs vast zal blijven voor de hele looptijd van uw contract, ook als de energieprijs verandert. U kent dus meteen het te betalen bedrag, zonder verrassingen. Een vaste prijs betalen is soms beter dan na enkele maanden al een prijsaanpassing naar omhoog aangerekend krijgen.

De tarieven vergelijken (onofficiŰle prijsvergelijker)

Ik kies voor Power4you

Voordelen Elektriciteit

Ik kies voor Power4you.

De prijs

Power4you, dat is een aantrekkelijke prijs, die verkregen wordt dankzij het samenbundelen van de bestellingen van de consumenten. Uw voordeel omvat een jaarlijkse prijsvermindering per meter.

Dus, volgens de offerte van de geselecteerde leverancier, krijg je een voordelig groothandelsprijs, een 100% groene energie, een optimale klantenservice en een contract voor 1, 2, 3 of 5 jaar.

Hoeveel gaat u besparen? Begin een vergelijking met enkele klikken!

Vergelijking van de prijzen van Power4you met het basistarief*. Voor meer informatie, clik op tarief. Voor een zinvolle vergelijking, vergelijk de prijzen van onze leveranciers met de prijzen van de maand van uw huidige leverancier (In vlanderen voor een gezin van 4 personnen) of stuur ons een verzoek voor de simulatie.

Het aanbod

Power4you, dat is een aanbod dat u tarieven garandeert die stabiel blijven in de tijd.

Winst par Apparaat - Vergelijking van de prijzen van Power4you met die van de Basis tarief*.

De ethiek

 • Power4you, dat is 100% groene energie (Green Vast)
 • De door Power4you geselecteerde leverancier verbindt zich ertoe de IAO-conventies (Internationale Arbeidsorganisatie, met name wat betreft de rechten van werknemers en het verbod op kinderarbeid) na te leven.
 • De leverancier die Power4you selecteerde, verbindt zich tot het naleven van de gedragscode \"de consumenten en de energiemarkt\".

De diensten

 • Power4you, dat is een minimum aan administratieve beslommeringen bij het veranderen van leverancier, bij het opzeggen of het verlengen van het contract.
 • Power4you, dat is een oproepnummer waar uw vragen in eender welke van de 3 landstalen behandeld worden.
 • Power4you, dat is een website die voor de consument bestemd is.

Klachtenbeheer

 • Power4you, dat is een dienst voor klachtenbeheer die tot uw beschikking staat.

Ik kies voor Power4you.

*Basistarief : Deze vergelijking is gebaseerd op een 1-jarig contract voor Mega elektriciteit en 1-jaar variabele gasprijs in vergelijking met het basistarief dit op de officiŰle simulatoren (Brugel, Cwape, Vreg)of met een prijs door Electrabel Customer Solutions (Electrabel Easy ge´ndexeerd 1 jaar)

Tarief Elektriciteit

Ik kies voor Power4you

In vergelijking met het aanbod van de geselecteerde leverancier, Power4You kunt u een goede prijs bij Mega krijgen voor een periode van 1 jaar. (Semi-Vast)

In vergelijking met het aanbod van de geselecteerde leverancier, Power4You kunt u een goede prijs bij Mega krijgen voor een periode van 2 jaar. (Semi-Vast)

In vergelijking met het aanbod van de geselecteerde leverancier, Power4You kunt u een goede prijs bij Mega krijgen voor een periode van 3 jaar. (Semi-Vast)

In vergelijking met het aanbod van de geselecteerde leverancier, Power4You kunt u een goede prijs bij Mega krijgen voor een periode van 5 jaar. (Semi-Vast)

In vergelijking met het aanbod van de geselecteerde leverancier, Power4You kunt u een goede prijs bij Mega krijgen voor een periode van 1,2,3 jaar. (Variabel)

U kunt het tarief dat het beste bij u past te kiezen. In ieder geval krijg je een korting. Standaard bieden wij bij Mega contract voor een periode van 3 jaar. (Semi-vaste prijs). Wilt u uw keuze wilt wijzigen ? Zonder probleem kunt u dit doen tijdens de registratie op de site van Mega.

Ik wil het beste aanbod op het gebied van de energievoorziening te leren kennen.

Ik kies voor Power4you.

Elektriciteit

De leverancier die Power4you selecteerde, is Mega. U zult doorverwezen worden naar het inschrijfformulier van Mega.

Dus, volgens de offerte van de geselecteerde leverancier, krijg je een voordelig groothandelsprijs, een 100% groene energie, een optimale klantenservice en een contract voor 1, 2 of 3 jaar. Voor elektriciteit Power4You kunt u een vast contract van 5 jaar krijgen. Standaard bieden wij bij Mega contract voor een periode van 3 jaar. Wilt u uw keuze wilt wijzigen ? Zonder probleem kunt u dit doen tijdens de registratie op de site van Mega.

Om van dit voorkeuraanbod te kunnen genieten, nodigen wij u uit om eerst uw voordeelcode in te geven. (P4U010 bij voorbeeld)

U kunt die verkrijgen bij de consumentenverenigingen en verbruikersorganisaties die partner zijn van Power4you en waar u lid van kunt worden.

U kunt kiezen :

 • Inschrijving voor Electriciteit
 • Inschrijving voor Gas
 • Inschrijving voor Electriciteit en daarna Gas
 • Inschrijving voor Gas en daarna voor Electriciteit

Klik hier om de te overlopen die aan de basis liggen van het project Power4you

Door u te registreren, gaat u ermee akkoord gebruiksvoorwaarden.

Gas - Klachten en geschillenbeslechting

Een probleem, een vraag: misschien een zaak voor een ombudsdienst

De Ombudsdienst voor Energie (een federale dienst) is sinds januari 2010 operationeel.

Wat zijn de taken van die ombudsdienst?

 • het evalueren en onderzoeken van alle klachten van eindverbruikers die betrekking hebben om de activiteiten van de elektriciteit- of aardgasbedrijven
 • tussenkomen om een minnelijke regeling voor geschillen tussen de elektriciteit- en aardgasmaatschappijen en hun eindverbruikers te vergemakkelijken
 • een aanbeveling doen aan de elektriciteit- of aardgasmaatschappij

Zijn alle klachten ontvankelijk?

Opgelet: voordat een klacht ontvankelijk kan zijn, moet de klant verplicht vooraf stappen ondernomen hebben naar de elektriciteit- of aardgasmaatschappij toe.

Is die dienst onafhankelijk?

Ja

Hoe moet je een klacht indienen?

De klachten kunnen ingediend worden

 • per post naar : Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47 te 1000 Brussel
 • of op het internet via dit webadres: www.ombudsmanenergie.be
 • of per fax naar het nummer 02/211.10.69

Wat moet ik zeker in mijn klacht vermelden?

 • uw naam en adres
 • de omschrijving van uw klacht
 • alle bijlagen die u nodig vindt

Deze dienst is open voor het publiek op alle werkdagen, van 9 tot 12u en van 13u30 tot 16u.

Door een overeenkomst hebben de klanten van Power4you gratis toegang tot de dienst voor Klachten en geschillenbeslechting van TRADE4YOU.

Power4you, dat is de garantie dat er naar u geluisterd wordt, wat het probleem ook is. Hoe krijgt u in zulk een geval genoegdoening?

Contacteer de leverancier:

 • per brief naar BP 2 Rue Natalis 4020 LIEGE
 • per telefoon : 04 242 47 81
 • per internet naar MEGA

De leverancier die Power4you selecteerde, verbindt zich ertoe een dienst voor klachtenbeheer tot uw beschikking te stellen. Als er een probleem is, moet u vooraf de energieleverancier contacteren. De procedure wordt schriftelijk gevoerd.

Als u van uw leverancier geen genoegdoening krijgt, neem dan contact op met de ombudsdienst:

 • per e-mail: info(at)power4you.be
 • per post naar het volgende adres: TRADE4YOU, Rue Brunehaut 17, B-7022 MESVIN

Klik hier voor meer informatie over die dienst.

Die dienst werkt totaal onafhankelijk van de bedrijven en ontvangt van geen enkele overheidsinstantie instructies.

Elektriciteit - Een klacht indienen

1. U hebt uw klacht al gemeld aan de leverancier die Power4you selecteerde:

 • per brief naar BP 2 Rue Natalis 4020 LIEGE
 • per telefoon : 04 242 47 81
 • per internet naar MEGA

2. U bent een consument, zoals bedoeld in de wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming, te weten: "iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt".

3. U bent een klant van Power4you.

4. De zaak werd nog niet aan een gerechtelijke instantie voorgelegd.

5. Er werd nog geen gerechtelijk vonnis over het geschil uitgesproken.

6. U kreeg geen antwoord binnen de 5 werkdagen (of 10 werkdagen in geval van betwisting van een factuur en in elk geval vˇˇr de betaaldatum).

Als aan die voorwaarden voldaan wordt, kunt u uw klacht indienen:

 • door naar ons te schrijven op het volgende adres:
  Power4you ľ TRADE4YOU
  Rue Brunehaut 17
  7022 MESVIN
 • door ons telefonisch te contacteren op 0471/672027
 • door ons te contacteren per e-mail op het adres info(at)power4you.be

Light limonades zijn goed voor de gezondheid?

Documenten :

elektrische apparaten

Meer weten