My Power4you

FAQ Sitemap Contact

Watchtwoord vergeten

Als je door een vermageringsdieet echt gewicht wilt verliezen, moet je de energieaanvoer verminderen

Juist

Het lichaamsgewicht van een gezond iemand vertoont een evenwicht tussen de energieaanvoer via de voeding en het energieverbruik via bewegen. Als de aanvoer stijgt in verhouding tot het verbruik, krijg je een gewichtstoename. Wie gewicht wil kwijtraken moet dus een vermindering van de energieaanvoer combineren met een vermeerdering van het energieverbruik. Met andere woorden: je moet minder eten en meer bewegen.

Documenten :


Meer weten