Produkten


Cafe´nearme koffie kan kankerverwekkend zijn

Juist

Er is een tijd geweest dat de technieken en bepaalde oplosmiddelen die gebruikt werden voor het extraheren van de cafe´ne en het zuiveren, daarvan verdacht werden. Op heden zijn experts van mening dat de technologische evolutie zodanig is dat noch de productieprocedures noch de reststoffen in de cafe´nearme koffie enig kankerverwekkend effect hebben.

Documenten :


Meer weten