Produkten


    Sommige groenten kunnen soms zeer grote hoeveelheden nitraten bevatten

    Verkeerd

    In functie van de teeltwijze en het nitraatgehalte van de bodem kan men effectief hoge nitraatgehalten in de groenten vaststellen. Het probleem dat zich daarbij stelt, is dat de nitraten tijdens de bereiding en vooral tijdens de bewaring kunnen omgezet worden in nitrieten, die kankerverwekkend kunnen zijn. Controles tonen aan dat de wettelijk toegelaten maximumwaarden geregeld overschreden worden. Sommige groenten concentreren meer nitraten: dat geldt o.a. voor spinazie, salade, broccoli, groene selder, bloemkolen,... Deze groenten moeten snel gegeten worden om de vorming van nitriet te vermijden. Het wordt ook afgeraden om ze ĺs avonds of de volgende dag opnieuw op te warmen en op te dienen.

    Documenten :


    Meer weten