Produkten


  Power4you, dat is energie voor u

  Ik kies voor Power4you

  En het is ook helemaal rond jullie, de consumenten, dat de filosofie en de opdracht van de co÷peratieve Power4you opgebouwd werden. Dankzij ons ledenaantal en onze partnerverenigingen kan Power4you de beste energieprijsvoorwaarden bedingen om de balans gunstig voor u en vooral met financieel voordeel voor u te doen overhellen.

  De constante stijging van de energieprijs (gas en elektriciteit) en de bezorgdheid die vandaag de dag heel sterk heerst in verband met milieuvriendelijk consumeren, sturen de manier waarop Power4you te werk gaat om de consumenten te begeleiden en ze de juiste keuzes te helpen maken:

  • leren om minder te verbruiken
  • weloverwogen de gas- en/of elektriciteitsleverancier kiezen
  • een lagere prijs betalen voor de energie
  • hernieuwbare energiebronnen gebruiken
  • verstandig investeren om volledig autonoom geld uit te sparen
  • en zelfs geld verdienen door zelf groene elektriciteit te produceren

  Voor Power4you kiezen is niet alleen een voordelige, maar ook een verantwoordelijke keuze

  Met als doel de energie goedkoper en bijgevolg voor iedereen betaalbaar te maken, hebben tal van verenigingen en organisaties besloten om partners van Power4You te zijn.

  Door voor Power4You te kiezen, kunt u als consument actief een rol spelen in de energieproductie en de nieuwe uitdagingen van vandaag de dag mee helpen dragen door de energieverspilling terug te dringen en meer energie uit hernieuwbare bronnen te gebruiken.

  Door zo te handelen helpt u de levenskwaliteit van iedereen verbeteren en kan een nieuwe economie zich ontwikkelen dankzij het scheppen van nieuwe werkgelegenheid in deze sterk groeiende sector.

  Ik kies voor Power4you

  Er bestaat goede en slechte cholesterol

  Verkeerd

  De cholesterol wordt in het bloed vervoerd door HDL eiwitten (High Density Lipoproteins) naar de lever (dat is de goede cholesterol want na omzetting in de lever wordt hij afgevoerd naar het darmkanaal via de galzouten) en door LDL eiwitten (Low Density Lipoproteins) naar de cellen, waar hij opgeslagen wordt (dat is de slechte cholesterol). Het streefdoel bestaat erin een hoog gehalte HDL en een laag gehalte LDL te hebben.

  De cholesterol is nuttig voor het organisme want hij maakt de afbraak mogelijk van de vitamine D, van bepaalde hormonen, van de galzuren en helpt bij de vorming van de celmembranen. Het probleem rond de cholesterol is dat hij zich afzet op de aderwanden en kan leiden tot een vernauwing of verstopping van de aders. Op termijn leidt dit fenomeen tot de hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct of tot een hersenbloeding.

  Het grootste deel van onze cholesterol (▒ tweederden) wordt aangemaakt door ons organisme, hoofdzakelijk door de lever (dat is wat we de endogene cholesterol noemen), en de rest komt uit de voeding (dat is de exogene cholesterol).

  Een eetpatroon met veel verzadigde vetten verhoogt het gehalte van LDL cholesterol, terwijl de enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetten dat gehalte verlagen. Om de voeding in evenwicht te brengen of te houden, is het nuttig ernaar te streven om de consumptie van verzadigde vetten te verminderen en die van enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetten te verhogen, waarbij je er natuurlijk op let dat de totale hoeveelheid vetten vermindert.

  Documenten :


  Meer weten